Правила и условия

Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако го използвате се счита, че приемате и сте съгласни с условията посочени по-долу. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте сайта.

Общи условия

 1. www.pchouse.bgе уебсайт, който е собственост и представлява дейността на фирма Триера Софт ООД.
 2. На сайта се предлагат продукти, на които Триера Софт е разпространител.
 3. Сайтът, предоставя и следните услуги: детайлна информация за продуктите; възможност за онлайн закупуване, доставка на поръчаните продукти.
 4. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.
 5. Триера Софт си запазва правото да извършва промени в данните ( в това число количество и цени на продуктите)  и условията без предварително анонсиране.

Условия за поръчка

 1. За да поръчате продукти от сайта не е задължително да се регистрирате.
 2. Триера Софт си запазва правото да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.
 3. Триера Софт си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-mail, в момента на обработка на поръчката. Триера Софт не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са статус „Поръчка“ или статус „ На път“ и не са налични в склада на фирмата. За наличието на конкретен продукт, ако сте направили заявка, чрез сайта наш служител ще се свърже с вас.
 4. Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има публикувани оферти. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя и снимка и цена. 
 5. Указаната цена е за 1 бр. в лева и включва начислено ДДС. В цената на продукта НЕсе включва цена за доставка. Доставката се извършва чрез куриер.
 6. При поръчка потребителят посочва основните параметри според възможните в сайта опции: брой, производител, доставка, цвят, модел и др. Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
 7. Извършването на поръчка става в три лесни стъпки:

  а) Изписване на желаната бройка в полето за бройка. Натискане на бутона „Добави в „количка““ кореспондиращ с избраната стока. Натискане върху бутона „Купи“. 

  б) Попълване на формата за Фактуриране и Доставка и съгласие с Условията за ползване правила и условия.

  в) Финализиране на поръчката чрез натискане на бутона „Поръчване“.

 1. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Триера Софт се свърже с него по телефон или e-mail. 
 2. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. 
 3. Чрез натискане на бутона „Поръчване“, потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (потребителят) и Триера Софт, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Ограничения

 1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
 2. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на Триера Софт. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо, в случай че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на Триера Софт. Неразрешено е използването на screenshot на сайта без изричното съгласие на Триера Софт. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват сайта с фиктивна информация (flood).
 3. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие.
 4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

Отговорности

 1. Триера Софт не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
 2. Триера Софт не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)
 3. Триера Софт не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. Триера Софт не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.pchouse.bg
 4. Триера Софт не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
 5. Триера Софт не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
 6. Триера Софт не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
 7. Триера Софт се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

Последна актуализация: 12.2020 г. Меню